SP Nieuwegein start met bezuinigingsakkoord en schofferen van oppositie

In Nieuwegein bestuurt de SP in coalitie met VVD, D66, PvdA en GroenLinks. Naar eigen zeggen is er “een mooi akkoord gesloten”. Welnu, de oppositie heeft daar een heel ander verhaal over. Enkele bezwaren:

Op woensdag 21 mei werd tijdens de raadsvergadering het coalitie-akkoord 2014-2018 besproken. Helaas bleven de meeste vragen die door de oppositiepartijen werden gesteld onbeantwoord. en werden de discussies door de raadsvoorzitter (burgemeester) afgekapt. De zogenaamde gewenste samenwerking met de oppositiepartijen als uitgangspunt is direct al een holle gebleken. Bovendien is door SP en Groenlinks helder gemaakt van hun verkiezingsbelofte dat er niet in het groen gebouwd mag worden niet veel verwacht mag worden. (Dichtbij.nl)

– Niets in het akkoord over jongeren.
– Niets in het akkoord over bestuurlijke integriteit en transparant bestuur.
– De coalitiepartijen gaan op zoek naar gratis zorg die moet worden geleverd door mensen, die zorgpremie betalen, aan mensen die zorgpremie betalen.
– Niets over compensatie van mantelzorgers.
– Centrum Jeugd en Gezin kan opgeheven worden, en er zijn geen plannen voor de medewerkers die dan ontslagen zouden kunnen worden.
– Geen garanties over het onvrijwillig scheiden van zorgbehoevende oudere echtparen.
– Opleidingsbudget voor raadsleden wordt onwettig (!) verlaagd tot 100 euro per raadslid per jaar.

In het algemeen begint het nieuwe college met stevige bezuinigingen. Die zijn volgens de SP “nodig om ons voor te bereiden op de sociale transities” die Den Haag oplegt. Toen de SP Nieuwegein nog in de oppositie zat heette dat echter geen “sociale transities”, maar “het keiharde, asociale en vooral onuitvoerbare beleid van kabinet Rutte”, “het wederom erfelijk maken van armoede” en:

Het snijden in bestaansvoorwaarden van mensen tast de menselijke waardigheid aan. Daar zal de SP nooit mee instemmen. … Het zal vele mensen in de armoede storten of onder onredelijke omstandigheden aan het werk zetten. Dat kan de SP nooit goedkeuren, landelijk beleid of niet. Op dit, mag ik wel zeggen historische moment, zegt de SP ‘NEE’ tegen deze plannen. (nieuwegein.sp.nl)

 

Het andere gezicht

Maar kijk hoe snel de windvaan van de SP draait. Op 21 mei jl. werd het bovengenoemde coalitieakkoord besproken in de raad. Logisch dat daar veel kritische vragen over kwamen. Maar lees vervolgens hoe de SP tekeer gaat tegen de vragenstellers van de oppositie:


Emile GrivelWoensdag 21 mei 2014 werd dan eindelijk het nieuwe college geïnstalleerd, maar daaraan vooraf ging dan nog wél een raadsvergadering. Wat hamerstukken, even wat brabbelen over het  coalitieakkoord en dan snel over naar de plechtigheden rond de benoemingen. Tenminste… dat was de bedoeling… Rond een uur of elf zou dan (bijna) iedereen tevreden huiswaarts kunnen gaan, na nog even een snelle stop bij de borrel en hapjestafel gemaakt te hebben.

De raadszaal zat afgeladen vol met belangstellenden, met name natuurlijk om familie, vrienden of partijgenoten na afloop te kunnen gelukwensen met hun nieuwe statuur in het algemeen belang.

Hoe anders liep het.

De hamerstukken werden in ieder geval nog snel afgehamerd. De plaatsvervangende raadsvoorzitter leek met gepaste vreugde de hamer te hanteren en vooral ook met een ferme klap doen neerkomen. Even lekker de baas kunnen spelen, dat ligt hem waarschijnlijk wel. Klap. Maar daarna was het politieke spel op de wagen.

De oppositiepartijen, met name bij monde van de christenbroeders van CDA en CU, hadden mooie verhalen op  papier gezet met werkelijk schitterende vergelijkingen. Karel Doorman kwam voorbij, leiding nemen, kaders stellen, draaien, niet uit te leggen aan de kiezers, het meest linkse college ooit (‘knetterlinks’) en vooral ‘boter bij de vis’. De oppositie had er dan ook  duidelijk zin an. Het was er ook een prima avond voor: eindelijk een keertje een volle bak, een vers college dat zelf ook nog aan elkaar en de nieuwe situatie moet wennen, dus een uitgelezen moment voor de would be stand up comedians er maar eens stevig in te gaan. Steeds weer beenden oppositie woordvoerders naar de interruptiemicrofoon om quasi verongelijkt, niet-begrijpend of met zouteloze humor te reageren.

De profileringsdrang voor zo’n volle zaal met familieleden kende nauwelijks grenzen. In korte tijd werden dan ook een flink aantal oppositionele moties ingediend. Maar bijna alles werd, zoals te verwachten viel, met ruime meerderheid verworpen. Het was dan ook allemaal vooral  oppositie spelen vanwege de volle tribune en ontsteeg werkelijk geen moment het niveau van dorpspolitiek.

Tig schorsingen en stemrondes verder kwam dan ruim na middernacht eindelijk het agendapunt aan de orde waar al dat publiek, waarvan een deel overigens vanwege het christelijke amateurcabaret al voortijdig was afgehaakt,  eigenlijk voor gekomen was: benoemingen, beëdigingen en welgemeende felicitaties.

Het nieuwe college met de SP kan aan de slag. Over serieuze politieke oppositie hoeft men zich, afgaande op de optredens van woensdagavond,  vooralsnog geen zorgen te maken. En laten we wel wezen: de politiek gaat natuurlijk ook helemaal niet om – of over  – die oppositie klupjes. Het gaat om mensen, de inwoners van Nieuwegein. Het gaat er om in deze barre tijden, met de door politiek Den Haag opgelegde bezuinigingsellende, ook in onze gemeente de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten dragen. Opdat we ons met ons allen kunnen blijven bekommeren om hen die het veel minder goed of zelfs slecht hebben getroffen. Sociaal fatsoen heet dat. Want: ‘de toekomst vormen we samen’.

Emile Grivel


Bestuurslid Emile Grivel, die de bespreking van het akkoord als “even wat brabbelen” wilde laten verlopen, verklaart elders op de website:

Voor mij is de SP de enige partij die zich echt links mag noemen en opkomt voor iedereen die in onze samenleving de dupe is of wordt van het neo liberalisme.

Het neoliberalisme dus, waar de SP Nieuwegein nu handjeklap mee doet, of iedereen daar nu de dupe van wordt of niet. 100% sociaal? Het sociaal van de SP is maar ene vinger lang.

Gerelateerd:
SP Nieuwegein zou mensen écht moeten helpen
Valse campagnes in Nieuwegein en Schijndel

Advertenties

  1. Ed

    Allemachtig is dit een hobby van je? Kom eens praten, dan zou je anders schrijven. Maar ja meningen geven staat vrij maar erg constructief vind ik het niet.

  2. Als je inhoudelijk zou reageren kon ik je misschien serieus nemen.

Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: