Veel nepkandidaten op SP-lijsten

Als je jezelf verkiesbaar stelt, stel je jezelf verkiesbaar, dat begrijpt iedereen. Behalve de SP. Burgers stemmen op de persoon die zij in de raad willen zien. Dat begrijpt iedereen. Behalve de SP.

Het kan er bij de SP maar niet in dat volksvertegenwoordigers gekozen worden op persoonlijke titel. De SP beweert altijd onterecht dat de afdeling (zo niet het landelijk bestuur) bepaalt wie er in de raad komen en wie niet – in plaats van de kiezer. Gekozen worden en niet in de raad gaan zitten is 100% kiezersbedrog.

Als excuus geven SP’ers vaak aan dat er een “regel” in de SP is dat alleen de eersten in de lijst in de raad gaan, ongeacht het aantal stemmen dat ze krijgen. De praktijk wijst echter afdoende uit dat die “regel” niet bestaat. Deze “regel” is ook niet democratisch, maar eerder een vorm van bedrog, want de kiezer, zo blijkt achteraf, heeft op een nepkandidaat  gestemd.

Hoe lager je op de kandidatenlijst wordt gezet, hoe minder zin het bestuur heeft om jou een zetel te gunnen. Dat is de enige “regel” die de SP hanteert. Respect voor de kiezer is 0%.

Een andere smoes is dat  “de kandidatenlijst op democratische wijze is vastgesteld “.  Pardon? Wij Van WC-Eend bepalen wie er in de raad komt, en niet de kiezer. Dat is dus ook weer verre van democratisch.

SP GroningenWethouder Jannie Visscher doet afstand van zetel
Reden: “Volgens de wethouder was het nooit haar bedoeling om in de gemeenteraad te komen en stond ze bewust op de dertigste plaats, als lijstduwer.”
Opmerkelijk: ze stelt zich echter wel beschikbaar voor het wethouderschap. Plucheridder!

SP VenrayLinda Weijs (SP) niet in de gemeenteraad
Reden: “Er is binnen de SP afdeling met elkaar een volgorde op de lijst afgesproken. Weijs koos bewust voor plaats 6. Dit omdat ze met 6 personen de taken goed kunnen verdelen zodat de balans met privé in orde blijft.
Weijs is na zorgvuldig overleg binnen de SP en met het thuisfront tot de conclusie gekomen dat ze het raadswerk binnen een vierkoppige fractie met werk en privé op dit moment niet goed kan combineren.”
Ingenieus!

SP HoornMet verkeurstemmen verkozen SP-er ziet af van raadszetel
Reden: “Van Velse: ‘Binnen de SP worden kandidaat-raadsleden niet met voorkeurstemmen in de raad gestemd, maar volgen we de volgorde van de kieslijst.'” (…) “Van Velse verwacht daarmee niet dat zij diegenen die op haar hebben gestemd teleur te stellen: ‘Veel mensen kenden deze regel binnen de SP al, en gelukkig blijf ik gewoon fractielid en zal ik straks ook commissielid worden.'”
Dat is 100% gelogen. Er komen namelijk regelmatig SP’ers met voorkeursstemmen in een zetel. Lilian Marijnissen (sic) en Harry van Bommel zijn daarvan bekende voorbeelden. Ook dit jaar o.a. in Boxtel komt Marije van Kuijk met voorkeursstemmen in de raad, en Ahmet Yilmaz in Enschede.

SP ZoetermeerVera Verschoor ziet af van voorkeurszetel
Reden: Ze had echter vantevoren al aangegeven dat ze alleen de raad in zou gaan als de SP 6 of meer zetels zou winnen. ‘Ze is van mening dat de kandidatenlijst op democratische wijze is vastgesteld en ze vindt het dan ook niet meer dan logisch dat die volgorde gehandhaafd blijft’, aldus SP- lijsttrekker Daniël Westhoek.
Mevrouw Verschoor was blijkbaar niet in staat zelf haar zegje te zeggen?

SP ZevenaarSP’er Marlou Willems wijst raadszetel af
Reden: “Marlo Willems is getrouwd met lijsttrekker Jan Hendriks. Samen zouden zij de 2 zetels voor de SP in gaan nemen. Vanwege de zorg voor kinderen en hoogbejaarde ouders vinden de 2 politici het risico te groot.”
Waarom ga je dan samen op een lijst staan? Toch niet uit pessimisme?

SP SmallingerlandWieldraaijer (SP) ziet af van raadszetel
Reden: “‘Wij hebben in de ledenvergadering van de SP besloten dat we de volgorde van de lijst zullen aan houden’ verklaart Wieldraaijer in een persbericht. ‘Deze lijst is door de kandidatencommissie opgesteld en door de ledenvergadering goed gekeurd met als belangrijkste criteria: opleiding,kwaliteit en (actie) ervaring.'”
Ga dan niet op de lijst staan als je niet geschikt genoeg bent!

SP TholenKees Slager (SP) en Hommel (VVD) niet in raad Tholen
Reden: “Slager laat in een verklaring weten dat hij met zijn 75 jaar geen plek meer in de politiek ambieert. ”
Deze nepkandidaat had in geen geval op de lijst mogen staan.

Bekend is dat de lokale SP-afdelingen in de laatste jaren grote problemen hebben om actieve leden en kandidaten te trekken. Men heeft er geen zin meer in, en de afdracht-‘regeling’ is daar zeker debet aan. Maar om het pluche in de gemeentes te bezetten plempt de SP bij wijze van spreken iedere gek met een gebrek op een kandidatenlijst om mee te kunnen doen aan verkiezingen. En, met een goed gevulde partijkas kun je ook heel veel praatjes over de o zo democratische SP verkondigen.

Advertenties

 1. j.Kerver

  Kritiek indien van toepassing,zou een afweging kunnen zijn de huidige regels te herzien?

 2. Democratisch lijkt me dat de mensen met de meeste stemmen in de raad (en in de Kamer) komen. Wanneer een bestuur (‘de leden’) niet wil dat er iemand in de raad komt, moeten ze hem ook niet op de lijst zetten.

 3. Typisch dat er geen enkele aandacht word besteed aan de vele pVVDa er van grote naan zoals Lutz en Monasch die hetzelfde doen, geeft mooi aan wat een eenzijdig verhaaltjes schrijver dit bij elkaar heeft gesprokkeld…
  http://swhpost.nl/kandidatenlijst-pvdjsf/.

  • Ernst, hoe zou dit weblog nou heten, denk je?

   • Kun je niet lezen?
    Alleen geef je nu wel bloot dat de naam de lading niet dekt, maar een vlag op de modderschuit is, waarvoor de goedgelovige lezertjes je dankbaar zullen zijn.

    Door de vraag te ontwijken geef je het duidelijkste antwoord denkbaar, en bevestig je het door mij gestelde… Q.E.D.

  • Antipode

   Aha Ernst. Bij gebrek aan wat anders maar terugvallen op het schoolpleinniveau: “”Ja, maar hullie doen het ook.””
   Typerend voor het kakschool gehalte van jouw cluppie.

   Dat de SP eruit wordt gepikt komt ten eerste omdat het zoals gezegd een “kritisch op de SP”blog is, ten tweede omdat de SP vrijwel de enige partij is die met het vermanende vingertje altijd naar anderen wijst en aldus de “balk in het eigen oog” aan de aandacht lijkt te willen onttrekken.

   Eigenlijk is een dergelijk hypocriet gedrag het beste te vergelijken me een stukje uit het boek Mijn Zeeland van Kees Slager,
   Hoofdstuk Farizeeer, waarin Kees vertelt over de ontmaskering van een van de “zwarte bijbelvaste gereformeerde voormannen”.
   Fractie voorzitter RPF/GPV in de Zeeuwse Staten en later ook nog landelijk Voorzitter van de SGP.

   Deze man verdiende BOVEN DE TAFEL zijn brood met het verkopen van TV`s en radios, Uitvindingen waar men het in die religieuze hoek niet zo op had,
   Het waren in hun ogen middelen waarvan de duivel zich bediende om de goedgelovige burger van het rechte pad af te houden.

   ONDER DE TAFEL werd het officiele inkomen nog eens dunnetjes aangevuld door de verkoop van porno films. We praten over het jaar 1984.

 4. Tineke

  Hoezo kiezers bedrog? Het is toch zo dat de eerste mensen op de lijst worden geplaatst omdat die hebben hun scholing gehad! En natuurlijk heb je lijstduwers nodig en dat heeft niet alleen de SP hoor! D66 heeft het verkocht onder de mom van respect voor Els Borst en PvdA met Ömar Kaya en Jacques Monasch en zo zullen er vast nog wel een tig van die lijstduwers zijn! Ik krijg eerder het gevoel bij deze berichtgeving dat men vreest voor een te sterke SP! En dat moet worden gestopt want stel je voor Nederland wordt dan echt 100% Sociaal!!

 5. Daar hoef je niet bang voor te zijn hoor Sonja, we worden steeds groter en sterker…
  Bij de GR2014 zijn we weer 61% groter en sterker geworden…

  • Groter, maar steeds slapper. Ben benieuwd wat de SP allemaal weer gaat inleveren aan principes om met haar zogenaamde vijanden te besturen. Vooralsnog staat de SP in de gemeentes te trappelen om handjeklap met de VVD te doen.

  • Antipode

   Enst, “groter worden” verandert vanzelf in “kleiner worden” als de SP-kiezer er achter komt dat “meer SP in het lokale bestuur” helemaal niet betekent dat bepaalde dingen worden teruggedraaid, zoals de SP retorisch suggereert, maar dat het landelijk beleid, zoals tussen Kabinet en Gemeenten middels een convenant is overeengekomen, gewoon uitgevoerd gaat worden.

   Heb trouwens zo`n idee, dat de SP zal aansturen op “zoveel mogelijk niet meebesturen” waarvan dan de PvdA dan weer de schuld krijgt.

   Zoiets als in 2006/2007 landelijk gebeurde, toen de SP voor de vorm deelnam aan de onderhandelingen en zijn uiterste best deed Balkenende te overtuigen van de verschillen tussen het CDA en SP in plaats van de overeenkomsten te benadrukken
   .
   Balkenende vond een dergelijke destructieve benadering best, want die zag een SP en PvdA in en coalitie niet bepaald zitten.
   Begrijpelijk.

   In tegenstelling tot wat Marijnissen beweerde en, iets wat door het SP-klapvee klakkeloos onder de Calimeropet werd gepropt, zag de PvdA wel mogelijkheden met de SP wel.

   LEES EN HUIVER ERNST;
   http://www.kabinetsformatie2012.nl/eerdere-formaties/formatie-2006-2007/documenten/eindverslag-informateur-hoekstra.html

   Hoekstra schreef op pag.5 van zijn verslag:
   De inhoudelijke verschillen van mening – over onderwerpen waarover tevoren duidelijkheid zou moeten bestaan bleken talrijk, zwaar, op onderdelen fundamenteel van aard, en gaven onvoldoende reden voor dat perspectief en vertrouwen. Dat gold volgens de fractievoorzitters van CDA en SP in het bijzonder voor de verschillen tussen CDA en SP. Een onderhandelingsfase van CDA en SP en PvdA zou naar het oordeel van CDA en SP daarin – met het oog op een totstandkoming van een kabinet op korte termijn – geen verandering brengen. Naar het oordeel van de PvdA was een dergelijke onderhandelingsfase wel denkbaar.

Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: