Big Brother Peter Verschuren is watching you

[Een bericht uit het oude weblog sptransparant.blogsome.com uit het Wayback Internet Archive. Links en afbeeldingen in het bericht lopen ook via het Archive.]

(Ingezonden door Kees Huizenga)

SP Groningen wethouder Peter VerschurenAan de mislukte videocamerazaakging de op last van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) stopgezette Operatie Waterproofvooraf.

Op 16 juli 2008 vernam ik van een lid van de Cliëntenraad SoZaWe van de gemeente Groningen dat men daar niets afweet van mogelijke videocameraspionage als beleidsvoornemen. Met de Cliëntenraad SoZaWe is over deze materie geheel geen (voor)overleg gepleegd.

Het lid van de Cliëntenraad SoZaWe wees mij spontaan op de stopzetting van Operatie Waterproof in Noord-Nederland: het onrechtmatig bekijken en vergelijken van het waterverbruik van uitkeringsgerechtigden met als doel om fraude met uitkeringen op te sporen. Ook cliënten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), alle AOW’ers, werden op deze manier in het geheim gescreend. In juni 2007 werd Operatie Waterproof beëindigd, en geen van de uitkeringsgerechtigden is over deze controle geïnformeerd. Achteraf werden ook geen excuses door het college van B&W aangeboden. Ondanks het feit dat het CBP de hele operatie als onrechtmatig en onwettig (in strijd met het Wetboek van Strafvordering) heeft gebrandmerkt. Jawel, het gemeentebestuur is er voor u, nietwaar? Geen slapende honden wakker maken!

1. “Het CBP heeft het project Waterproof van het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Noord getoetst aan de wet en geconcludeerd dat de bestandskoppeling onrechtmatig was. Bij de waterbedrijven en waterschappen hadden de persoonsgegevens niet mogen worden opgevraagd; deze organisaties hadden de gegevens niet mogen verstrekken. Daarnaast is nagelaten de onderzochte burgers voldoende te informeren.”

2. Burgers zijn niet al verdacht door het simpele feit dat zij een uitkering ontvangen. Bovendien dienen zij goed en doorgaans persoonlijk geïnformeerd te worden over dergelijke onderzoeken en koppelingen. De overheid kan voor het eigen handelen niet het uitgangspunt ‘wat niet weet wat niet deert’ hanteren.”

Lees verder bij het CBP over de NA het grondige CBP-rapport(dd. 31 mei 2007) stopgezette Operatie Waterproof. Het gehele rapport (PDF) is hier te lezen.

“Bevindingen ambtshalve onderzoek Waterproof”. Ergo: een onderzoek achteraf. Het CBP had vooraf om advies moeten worden gevraagd!
Citaat CBP, pagina 2:

“Burgers die door de bestandskoppeling zijn gecontroleerd zijn hier ten onrechte niet over geïnformeerd. Door ”Waterproof” is een gegevensverwerking ontstaan die niet te verwachten of te overzien is voor een grote groep burgers die een uitkering of huurtoeslag ontvangt.”

Citaat CBP, pagina 19:

“Het CBP kan als toezichthouder geen toestemming verlenen voor het gebruik van gegevens die naar zijn oordeel op onrechtmatige wijze zijn verkregen. Het CBP is van opvatting dat RCFNoord had kunnen weten dat ‘Waterproof’ op essentiële onderdelen in strijd was met de wet. Het gebruik van de gegevens en eventueel daaruit voortvloeiende processuele risico’s zijn dan ook voor rekening van de deelnemers.

Bij de videocamerazaak van bijstandsklanten werd aan het CBP vooraf om advies gevraagd. Dat is bestuurlijk correct. De gemeenteraad dient eveneens zorgvuldig en volledig over deze zaak ingelicht te worden. Een stedelijk beleidsvoornemen van grote importantie, dat strandt bij een hoog adviesorgaan, zoals het CBP, vanwege een inbreuk op de privacy (bescherming van persoonsgegevens) en derhalve de vrijheid van de burgers, is het waard om met de raad gecommuniceerd te worden. De liberale en sociale rechtsstaat is in het geding!!! Eén oppositiefractie is ingelicht.

Met dank aan het CBP voor het in tact laten van onze rechtsstaat. Zowaar een liberale en civiele waakhond!
Tegen socialistische Albedillerigheid en Orwelliaanse controlezucht. Zoals te zien in Das Leben der Anderen. Geen DDR-toestanden in Groningen a.u.b. met een zogenaamd links college van B&W!
De “opbrengst” in de gemeente Groningen van Operatie Waterproof was ruim 900.000 euro; in Noord-Nederland bijna 7,7 miljoen euro. Tenzij burgers, die zich onrechtmatig bespioneerd voelen, achteraf gaan procederen. Een mogelijkheid die het CBP in zijn rapport, in bedekte termen, ook niet uitsluit.

Het betreft de portefeuille van de SP-wethouder van Sociale Zaken, de heer Peter Verschuren. Voorheen schrijver van reclameteksten. Nu de Big Brother van Groningen.
Een wethouder die op de stoel van de Officier van Justitie wil zitten. Een “wet”-houder die het Wetboek van Strafvordering klaarblijkelijk niet kent… De SP die zegt op te komen voor de minima, maar een uitkeringsgerechtigdebij voorbaat als een vervolgbaar en verdacht object/subject ziet.

Advertenties

Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: