Het complot tegen de SP en andere leugens

“Via een truc probeert het kabinet de afdrachtregeling van de SP te verbieden.”

zuurbeckjeDe “truc”, die Ronald van Raak hier noemt, in een nep-interview in de Tribune, betreft onze grondwet, die bepaalt dat politici niet gedwongen mogen worden om hun salaris aan de partij af te staan. In tegenstelling tot andere partijen zijn door het volk gekozen SP-politici verplicht om een zogeheten akte van cessie te ondertekenen waarin ze ‘akkoorderen’ dat hun salaris rechtstreeks in de partijkas wordt gestort – en anders opdonderen. Gekozen of niet gekozen. Formeel staat de regeling ‘op gespannen voet met de zuiveringseed’. Zoals ook bevestigd wordt door hoogleraren Staatsrecht en andere deskundigen. En via de omweg van de afdrachtregeling krijgt de SP ook nog eens een aanzienlijke som binnen door in een legale aftrekpost te voorzien voor haar volksvertegenwoordigers (als gift) die zij vervolgens ook weer moeten afdragen aan de partij. Het tekent de minachting van de SP voor de wens van het volk en de democratie, die zo gebleken is minder belangrijk is dan inkomsten voor de partij. Van Raak’s grote Calimero-broek, die van “machtswillekeur”, “karaktermoord”, “baantjesjagers” en “machtsmisbruik”, is dan ook ontegenzeggelijk hypocriet.

Leugen 1

“Via een truc probeert het kabinet de afdrachtregeling van de SP te verbieden.”

Ervoor zorgen dat wetten nageleefd worden en democratie gehandhaafd blijft is geen truc maar een normale en bij wet vastgelegde taak van de regering. De afdrachtregeling wordt niet verboden, en ook zal de voorgestelde wetgeving op alle partijen betrekking hebben, dus niet uitsluitend op de SP.

Leugen 2

“SP-volksvertegenwoordigers geven hun vergoedingen aan de partij”

Nee, in de meeste gevallen worden vergoedingen rechtstreeks in de partijkas gestort. De SP-volksvertegenwoordigers kunnen niets ‘geven’ , omdat ze niets hebben ontvangen.

Leugen 3

“Dat is allemaal wettelijk toegestaan, concludeerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in 2006 na onderzoek.”

Nee, dat concludeerde de VNG niet. De VNG concludeerde dat het hun probleem niet is (”niet relevant”), omdat gemeenten bij wet verplicht zijn om het geld te storten op het bankrekeningnummer dat de SP’er, als fiscaal zelfstandige, heeft opgegeven. Dat hoeft dus niet zijn eigen nummer te zijn.

Leugen 4

“Ook de Kiesraad kwam tot die conclusie.”

Alweer nee. “Het advies betrof partijafdrachten in zijn algemeenheid. Deze werden bezien in het licht van de financiering van politieke partijen en de mogelijke financiële afhankelijkheidsrelaties van politieke partijen. De vraag hoe de constructie van cessieovereenkomsten, waarbij de overheid de bezoldigingen niet aan de ambtsdrager maar aan de partij betaalt, zich verhoudt tot de onafhankelijkheid van politieke ambtsdragers was niet aan de orde.” (bron)

Leugen 5

“Dat hebben we afgesproken met onze leden.”

Nee, er moet vooraf een akte van cessie worden ondertekend, anders mag je niet meedoen. Het betreft dus een voorwaardelijke verplichting.

Leugen 6

“Ze probeert alleen de afdrachtregeling van de SP onwettig te maken, niet die van andere partijen.”

Nee, het wetsvoorstel betreft alle partijen.

Leugen 7

“Hij schrijft al jarenlang duurbetaalde columns tegen de SP.”

De hoogleraar Douwe Jan Elzinga schrijft ook kritisch over andere partijen en zaken, bijvoorbeeld ook over de PvdA. En hij schrijft ook positieve dingen over de SP. En of die “duurbetaald” zijn? Dat kan Van Raak ten eerste niet weten, en ten tweede gaat dat hem niet aan.

Leugen 8

“Door de contributie van onze leden en de afdracht van onze politici probeert de SP zoveel mogelijk de eigen broek op te houden.”

Leden van andere partijen betalen ook contributie, dus dat is geen argument. ‘De eigen broek ophouden’ betekent onder meer dat je geen gebruik maakt van overheidssubsidies. Dat doet de dus SP wel, net als alle andere partijen. Het zijn de inwoners van Nederland, inclusief de door de SP gedoodverfde “gewone mensen” en “hardwerkende mensen”, die de rijkste partij van Nederland en zijn personeel financieren, dus van een eigen broek ophouden is helemaal geen sprake.

SP pleegt dus al jarenlang voor miljoenen euro’s belastingfraude, volgens Van Raak?

“Wij doen precies hetzelfde als alle andere Nederlanders: wij geven aan een goed doel. Of, zoals dat in fiscale termen heet: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daar vallen ook politieke partijen onder en zo’n gift mag je gewoon aftrekken.”

Maar de SP geeft pas aan het ‘goede doel’ vanaf 1 januari dit jaar. Volgens de belastingsdienst is de SP pas vanaf dit jaar een zogeheten ANBI. Vanwege die datum mag het duidelijk zijn dat de SP dat in allerijl even heeft geregeld. En dat klopt, want hier lezen we dat penningmeester Rosita van Gijlswijk er in mei dit jaar nog mee bezig was.
De vraag is vervolgens: hoeveel miljoen euro moet de SP gaan terugbetalen over de tijd dat de partij nog geen goed doel was, volgens Van Raak? Wie gaan er allemaal vervolgd worden voor belastingfraude? Belastingfraude, daar is de SP toch vreselijk op tegen? Van Raak had het beter niet kunnen melden, want nu maakt hij impliciet duidelijk dat de SP jarenlang miljoenen euro’s onttrokken heeft aan de burgers, maar die voor dat soort trucjes (wel) vervolgd worden. Over machtsmisbruik gesproken…

Waar Ronald van Raak zich zo druk om maakt is mij een raadsel. Keer op keer geeft hij aan dat SP’ers zulke geweldige mensen zijn en zo solidair met de gewone mensen, en dat alles op basis van vrijwilligheid gebeurt, dat ze een akte van cessie helemaal wigenlijk niet nodig hebben. Het kan betkenen dat hij er in werkelijkheid helemaal niet zo over denkt. Het kan zijn dat SP’ers in werkelijkheid helemaal niet zulke toffe mensen zijn, en de partij bang is dat iedereen zijn volle wedde wil gaan opeisen. Maar het kan ook weer een kapstokje zijn om de PvdA mee te bashen. De keuze laat ik aan u over.

Advertenties

Reageer!

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: